O nás

 

NÍZKOPRAHÁČ KONTAKT má otevřené dveře pro ty z vás, kterým je 15 až 26 let, bydlíte v Mělníku a okolí, nemáte vyhraněné zájmy a koníčky a hodně času trávíte třeba i nudou anebo zevlováním na ulici. Anebo byste rádi něco podnikli, ale nemáte s kým a kde. A taky jsme tady od toho, abychom vám poradili anebo jinak pomohli, pokud budete mít problém, se kterým je vám těžko a komplikuje vám život. Jo, a je nám totálně ukradený, jestli jste chudí nebo bohatí, slušňáci nebo průšviháři - na to se u nás nehraje, jste u nás vítaní všichni.


CO KONTAKT NABÍZÍ:

 • Možnost si pokecat o běžných věcech – zajímáte nás, máme pro vás naslouchací ucho
 • Získání rady nebo jiné pomoci v obtížích - nikdo z vás nic nebude páčit, vy si rozhodnete, co komu chcete říct
 • Užívání vybavení klubu – fotbálku, stolního tenisu, X-Boxu
 • Vymyslet a zrealizovat třeba i bláznivý nápad
 • Domluvit si doučování či jinou „školní“ podporu
 • Spolupodílet se na tom, co se v Kontaktu děje

 

PRAVIDLA, KTERÁ MUSÍ V KONTAKTU VŠICHNI DODRŽOVAT:

 • Nebýt agresivní – nenadávat, nebít, nedeptat
 • Nenosit do klubu alkohol a jiné drogy, nechodit tam pod jejich vlivem
 • Respektovat zákaz kouření
 • Neničit vybavení klubu a věci ostatních návštěvníků
 • Nekrást

 

 

 


 


zdroj: www.streetwork.cz

Nízkoprahové kluby, odborně nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (ve zkratce NZDM), jsou určeny dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Navštěvovat jej mohou všichni – od jedničkářů z gymnázia přes skejťáky, vyznavače alternativního způsobu života až po „průšviháře“ ze zvláštní školy. Jsou v podstatě volnočasovou alternativou k různým zájmovým útvarům kroužkům a jiným organizovaným aktivitám, navíc ale poskytují poradenství a sociální servis.